OLT Express odrzuca zarzuty LOT-u

OLT Express Od kilku tygodni w mediach aż huczy od plotek związanych z kampanią marketingową linii lotniczych OLT Express Sp. z o.o. Początkowo zauważyła to prasa, mianowicie najnowsza kampania przewoźnika jest bardzo podobna do kampanii naszego narodowego PLL LOT. Niesłabnące zainteresowanie mediów poruszyło i samego przewoźnika. Polskie Linie Lotnicze LOT siódmego marca bieżącego roku zdecydowało się na opublikowanie swoich zarzutów wobec linii OLT Express, wśród których znalazły się trzy główne punkty. Pierwszy z nich dotyczy prowadzenia przez linie OLT nieuczciwej reklamy porównawczej, odwołującej się do Polskich Linii Lotniczych LOT S.A. w której zostały użyte określone elementy słowne oraz elementy graficzne charakterystycznych dla tego podmiotu. Po drugie zarzuca się naruszenie prawa do firmy. Na trzecim miejscu zarzucono naruszenie autorskich praw majątkowych do utworu reklamowego przysługujących PLL LOT S.A.

Jak się można było spodziewać odpowiedź była natychmiastowa i oczywista. Linia lotnicza OLT Express w całości odrzuciło zarzuty twierdząc, że są one nieuzasadnione i bezpodstawne.

Odnosząc się do pierwszego zarzutu LOT-u linia lotnicza OLT Express oświadczyła iż w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ich reklama nie jest reklamą porównawczą, gdyż po prostu nie występuje w niej porównanie do LOT-u, jak na przykład porównanie ofert dwóch przewoźników na plakacie OLT.

Jeśli chodzi o drugi zarzut narodowego przewoźnika, który dotyczy naruszenia prawa do firmy PLL LOT S.A. według OLT jest on bezpodstawny, gdyż zarówno pod względem graficznym jak i słownym plakat nowego przewoźnika różni się od plakatu LOT i nie pozostawia widzom wątpliwości co to tego czyja ofertę przedstawia. Przewoźnik dodaje również, że na plakacie widnieje pełna jego nazwa OLT Express S.A., tym samym nie twierdzić, jakoby przewoźnik nie respektował prawa do firmy każdemu przedsiębiorcy.

Linie LOT zarzucają również to, że naruszył autorskie prawo majątkowe LOT-u do utworu muzycznego, który występuje w reklamie przewoźnika, niestety dotąd władze naszego największego armatora nie wykazały, by faktycznie posiadały takowe prawa do tegoż utworu, dlatego też OLT. nie zamierza zmienić swojej kampanii reklamowej do czasu faktycznego przedstawienia dowodów.

OLT Express