Polskie Linie Lotnicze LOT i Polskie Porty Lotnicze o współpracy na przyszłe lata

W ostatnich dniach czerwca doszło do podpisania listu intencyjnego pomiędzy Polskimi Liniami Lotniczymi LOT i przedsiębiorstwem „Porty Lotnicze” (firma ta zarządza lotniskiem Okęcie). W liście określone zostały zasady przyszłej współpracy obu firm na najbliższe lata. List podpisali dwaj prezesi Marcin Piróg oraz Michał Marzec, naczelny dyrektor PLL.

LOT

Podpisany dokument zakłada dążenie obu firm do stworzenia standardów jakości w świadczonych usługach, zarówno na lotnisku jak i na pokładach samolotów. Lotnisko im, Chopina to strategiczny punkt w tym dążeniu. Jest to główny port polskiej linii LOT. Obie firmy deklarują chęć do poprawy obsługi pasażerów oraz modernizacji całego obiektu ( przypomnijmy, że w zeszłym roku przez trzy weekendy remontowany był jeden pas lotniska, Modernizacja ta odbyła się bardzo sprawnie, nie zakłócając pracy linii. Innym celem obu firm jest podjęcie działań zmierzających do zwiększenia ruchu pasażerskiego na warszawskim lotnisku. LOT planuje uruchomienie nowych połączeń na wschód. Co z pewnością zostanie pozytywnie odebrane przez polskich pasażerów.

Podpisanie listu intencyjnego to także przyjęcie przez LOT deklaracji, dotyczącej budowę dla naszego przewoźnika portu tranzytowego (tzw. hub’u) na linii Wschód-Zachód na Lotnisku Chopina. Lotnisko im. Chopina właśnie dzięki liniom LOT zyskuje na znaczeniu, coraz więcej zagranicznych przewoźników chce rozpocząć działalność tworząc swoją bazę w tym właśnie porcie. Zarząd lotniska już w najbliższym okresie planuje wprowadzić kilka zmian i udogodnień, które pozwolą podnieść komfort odpraw na warszawskim lotnisku.

Dla LOT-u firma PLL i lotnisko Okęcie to długoletni partner w interesach, dzięki któremu udało się wiele przedsięwzięć przez te kilkadziesiąt lat, podpisanie listu intencyjnego z pewnością pozytywnie wpłynie na dalsze relacje i wspólne dążenie do lepszego jutra. O tym fakcje zapewniają obie strony w równym stopniu.

LOT